اطلاعیه 4 - لیست مجلات پشتیبان همایش جهت چاپ مقالات
1399/07/29

مجلات دارای ایندکس های معتبر isi,scopus می باشند.

 

در حال بروز رسانی ...

1- international journal of psychosocial rehabilitation Scopus

2- International Journal of Future Generation Communication and Networking- WOS

3- International Journal Of Grid And Distributed Computing- WOS

4- Journal of critical reviews- Scopus

5- International Journal Of Advanced Science And Technology-Scopus 

6-International Journal of Control and Automation-Scopus

7- Journal Of Advanced Research In Dynamical And Control Systems(JARDCS)-Scopus